• Terug naar Homepage

 • Beste (wachtlijst)leden,

   

  Onze Tennis & Padel afdeling is afgelopen jaar enorm hard gegroeid. Inmiddels hebben we 600 leden en een enorm lange wachtlijst. Uitbreiding was al een wens, maar is snel een must geworden. Vooral de interesse in padel is erg groot. Daarom is uitbreiding vereist, u kunt daar aan bijdragen.

  Na maandenlange voorbereiding heeft de SV TOGB op 5 juni jongstleden akkoord gekregen vanuit de ledenraad, om nog eens drie gloednieuwe padelbanen aan te leggen. Deze nieuwe padelbanen komen in de plaats van twee tennisbanen, direct naast de huidige drie padelcourts.

  Na het akkoord vanuit de leden en de gemeente (vergunning), is de volgende stap het financiële plaatje op orde brengen. Op basis van de door verschillende leveranciers uitgebrachte offertes voor de aanleg, is er berekend dat er maximaal €288.000 nodig is. Zoals in de Algemene Ledenraad Vergadering reeds is vastgesteld, zal dit bedrag gefinancierd worden door de uitgifte van ledencertificaten.

  Één ledencertificaat kost €1.000, deelnemers mogen inschrijven voor meerdere certificaten. De rente op ieder certificaat bedraagt 4% en wordt ieder kalenderjaar achteraf betaald. De maximale looptijd is 12 jaar.

  Als door inschrijving het maximale bedrag van €288.000 dreigt te worden overschreden, behoudt TOGB Tennis & Padel zich het recht minder certificaten toe te kennen. De inschrijving sluit bij voldoende interesse op 14 augustus 2023.

  Bouwt u mee aan de verdere groei van onze vereniging?

   Bij interesse in één of meerdere ledencertificaten, kunt u dat kenbaar maken door via onderstaande link het inschrijfformulier  in te vullen.

  <klik hier voor het inschrijfformulier>

   

  Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar togbledencertificaten@togb.nl 

   Met sportieve groet,

  Tim Beverwijk

  Voorzitter TOGB Tennis & Padel 

   

   

  Veel gestelde vragen:

   

  A: Als er onvoldoende geld binnenkomt komen de nieuwe padelbanen er dan wel?

  B: NEE als er onvoldoende middelen binnen komen dan kunnen we de nieuwe aanleg niet bekostigen.

   

  A: Moet ik lid zijn van TOGB om mee te mogen doen?

  B: NEE u hoeft geen lid te zijn van TOGB om mee te mogen doen.

   

  A:Krijg ik door het aanschaffen van certificaten ook gelijk voorrang op lidmaatschap?

  B: Nee voor het lidmaatschap hanteren wij de volgorde van binnenkomst van aanmelding. Het  aanschaffen van ledencertificaten staat hier los van.

   

  A: zitten er risico’s verbonden aan deze investering?

  B: De inschrijving op ledencertificaten is niet zonder risico. De kans bestaat dat SV   TOGB op enig moment in de toekomst niet meer aan haar betalingsverplichting zou   kunnen voldoen en dat houders van ledencertificaten het certificaatbedrag niet of ten   dele terugkrijgt. Op basis van de huidige financiële positie van SV TOGB schat het   bestuur van SV TOGB deze kans als zeer gering in.