• Terug naar Homepage

 • De Algemene Ledenvergadering van de SV TOGB heeft ingestemd met de voordacht van het SV bestuur om Arie Bes en Kees Emons, beiden lid van verdienste, te benoemen tot erelid. 

   

  Arie en Kees hebben beiden een hele lange staat van dienst in verschillende vrijwilligersfuncties bij TOGB waarbij zij zich dag en nacht hebben ingezet voor de club. Beide mannen hebben aan de basis gestaan van de afdeling accomodatieaken. Arie, nadat hij zich vele jaren als leider bij de afdeling voetbal had ingezet, als beheerder van onze kantine en keuken en daarnaast voor allerlei hand en spandiensten. Voor dag en dauw aanwezig om eigen teams en bezoekers van verse koffie te voorzien. Voor Arie was TOGB een plaats waar vriendschappen zijn ontstaan, om met zijn vrienden te klaverjassen en een biertje te drinken. Kees was meer dan 10 jaar voorzitter van de afdeling Accomodatiezaken. Daarvoor heeft Kees de afdeling Tennis binnen TOGB opgericht en gedurende vele jaren voorgezeten. Kees was tevens plaatsvervangend voorzitter van het SV bestuur en heeft ook nog een tijd als waarnemend voorzitter gefungeerd.

  2 verenigingsmannen in hart en nieren die onze club een warm hart toedragen. Zichtbare en onzichtbare motoren van de vereniging.  

   

  Na een korte toelichting op de voordrachten door Wim Saris kregen de kersverse ereleden het bijbehorende ereteken in goud opgespeld en een bos bloemen.

   

  Beide heren zijn mannen van weinig woorden maar spraken ieder hun dank uit naar de aanwezigen. 

   

  Arie en Kees, gefeliciteerd met jullie erelidmaatschap.