• TOGB

 • We willen met z’n allen (leden, ouders van jeugdleden, tegenstanders, vrijwilligers en supporters) plezier beleven aan sport. Daarom maken wij als TOGB’ers afspraken met elkaar, zodat iedereen weet wat wij normaal vinden binnen TOGB. De afspraken zijn beschreven in het document ‘Gedragsregels T.O.G.B.'

  Naast deze regels hebben wij ook diverse camera’s op het terrein hangen die waken over uw en onze eigendommen. Het protocol met betrekking tot het gebruik/inzien van deze beelden staat omschreven in het document 'protocol cameratoezicht'

   Conform artikel 1.1 van het verenigingsreglement is een commissie Normen & Waarden opgericht die de afdelingen van de vereniging helpt het normen en waarden beleid, zoals beschreven in het document ‘TOGB Respectvolle Club', uit te voeren.

  Het doel van dit beleid is het creëren en behouden van een sportieve, veilige en prettige omgeving voor alle leden en bezoekers van T.O.G.B. Dit doen we door enerzijds met voorlichting preventief het gewenste gedrag te stimuleren en anderzijds door het bestuur en de afdelingsbesturen te adviseren over de (repressieve) strafmaatregel tegen overtreders van de gedragsnormen.

  Melding maken:

  Als er iets is wat je wil melden inzake Sporitiviteit en Respect, stuur dan een mail naar sportiviteitenrespect@togb.nl 

  Vertrouwenspersoon

  Soms gebeuren er dingen waar je als lid niet graag over praat met anderen of die erg gevoelig liggen. Mogelijk is er sprake van ongewenste omgangsvormen. Wanneer de stap te groot is om daar met direct betrokkenen over te praten, kan een vertrouwenspersoon ingeschakeld worden en de helpende hand bieden. 

  De vertrouwenspersoon dient in eerste instantie als klankbord, waarbij klachten en/of problemen onafhankelijk en op vertrouwelijke wijze kunnen worden besproken. Na een melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt samen met de vertrouwenspersoon een aanpak bepaald


  Maarten Kok of Ank Peelen