• Terug naar Homepage

 • Nadat de ledenraad van TOGB Voetbal in mei 2021 het plan voor de nieuwe tribune had goedgekeurd is er niet stilgezeten.

  Door Oosterlaan Architecten zijn de plannen voor het bouwen van de nieuwe tribune aan het clubhuis verder uitgewerkt. Er is een eerste begroting gemaakt en de aanvraag voor de bouwvergunning, inclusief bouwtekeningen, is eind juli 2021 bij de Gemeente Lansingerland ingediend.

   

  Zodra de vergunningaanvraag is goedgekeurd zal de volgende stap worden gezet in de realisatie van de nieuwe tribune, namelijk het aanstellen van de hoofdaannemer en de verdere aanbesteding voor de bouw van de nieuwe tribune.

   

  TOGB’s huidige bouwbudget bestaat uit de verzekeringsuitkering en de opbrengst van het actieweekend www.tribunevoortogb.nl. Hiermee kan naar verwachting de tribune, zoals gepresenteerd in de ledenvergadering van mei 2021, worden gerealiseerd.

   

  Als het huidige bouwbudget dit toelaat zal verder nog worden besloten wat aanvullend kan worden gerealiseerd. Hoog op TOGB’s wensenlijst staan hiervoor een:

  -           horeca uitgiftepunt onder of naast de tribune; en

  -           bestemming voor de oude locatie van verloren gegane tribune.

   

  De verwachting is dat de vergunning in september 2021 zal worden afgegeven door de Gemeente Lansingerland. In oktober en november 2021 vinden de voorbereidingen voor de bouw plaats en het slaan van de 1e paal is dan gepland in december 2021.

  Gezien de verwachte korte bouwtijd kan mogelijk in het 1e kwartaal van 2022 de nieuwe tribune aan TOGB’s clubhuis worden opgeleverd.

   

  Als er bedrijven en/of vrijwilligers zijn, die een bijdrage aan de bouw van TOGB’s nieuwe tribune willen leveren, kunnen zij contact opnemen met TOGB’s afdeling Accommodatiezaken via het e-mailadres az@togb.nl.

   

  SV TOGB/Afdeling AZ